تحلیل ویکلی استاندارد از کنار رفتن وزیر دفاع آمریکا: چاک هیگل قرانی شد!

واحدمرکزی خبر نوشت:

یک پایگاه اینترنتی محافظه کار آمریکایی نوشت: چاک هیگل قربانی و اخراج شد تا تقصیرهای سیاست های خارجی و دفاعیِ دولت اوباما به گردن او انداخته شود. پایگاه اینترنتی نشریه ویکلی استاندارد چاپ آمریکا، روز چهارشنبه در مقاله‌ای به قلم ویلیام کریستول نوشت: چاک هیگل، هرچند از مقام وزارت دفاع آمریکا اخراج شده است، تا زمانی که جایگزینی برای او پیدا نشود، همچنان به کار خود در رأس این وزارتخانه ادامه خواهد داد. کریستول افزود: ما (محافظه کاران آمریکایی) هنگامی که چاک هیگل در دو سال پیش به این مقام منصوب شد، به انتصاب او خرده گرفتیم و از او انتقاد کردیم. ما حتی با رأی اعتماد سنا به هیگل نیز مخالف بودیم. اما باید اکنون شفاف صحبت و اذعان کنیم که هیگل تاکنون هر آنچه را به او گفته شده بود، انجام داده است و هرچه از او در پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) انتظار می رفت، برآورده است. حتی در مواردی که او از خط کاخ سفید و اوباما منحرف شده و با آن همسو نبوده است، موضع گیری های صحیح وی بیشتر از مواضع اشتباه او بوده است. مثلاً در رابطه با خطر گروه «دولت اسلامی» برای آمریکا، دولت اوباما این گروه را (به اشتباه) گروهی ضعیف و ناپخته خوانده بود. این در حالی بود که چاک هیگل (به درستی) درباره خطر گروه دولت اسلامی که به داعش نیز معروف است، حتی برای خاک آمریکا، هشدار داده بود. پس چرا هیگل اخراج شد؟ زیرا کاخ سفیدِ اوباما به «بز قربانی» احتیاج داشت. نویسنده این مقاله با لحنی تمسخرآمیز نوشت: گویی کاخ سفید واژه «بز قربانی» را اینگونه هجی می کند: «ه ی گ ل.» ویلیام کریستول افزود: جرج دبلیو بوش، رییس جمهور پیشین آمریکا، نیز به علت تغییر در راهبرد خود، که همان افزایش شدید تعداد نظامیان آمریکایی در خاک عراق بود، دونالد رامسفلد را اخراج کرد تا شخصیتی که مستقل تر از او باشد را به وزارت دفاع آمریکا منصوب کند. این در حالی است که امروزه چنین نیست، زیرا رییس جمهور اوباما کماکان خواهان یک پنتاگونِ ضعیف با رهبریتی ضعیف و استقلالِ بسیار ناچیز است. از اینرو، هیچ دلیلی وجود ندارد که سیاست های خارجی و دفاعی اوباما در دو سال آتی، بهتر از دو سال گذشته باشد.

4949

کد N599716