سوال ملی 4 نماینده جنتی را به مجلس کشاند

سیاست مجلس

سوال ملی 4 نماینده مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عملکرد ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی سه نماینده از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت توافق کشت و برداشت پنبه در کشور و نیز سوال ملی 4 نماینده مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عملکرد ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

همچنین لایحه اجاره و استملاک اتباع و سازمان های بین المللی و نیز طرح الحاق یک جز به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن به صورت عادی از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.