مجلس شنبه جلسه علنی خواهد داشت

سیاست مجلس

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که بیش از شش جلسه بررسی لایحه الحاق موادی به بخشی از قانون مقررات مالی دولت در مجلس طول کشیده است، از این رو شنبه جلسه علنی برگزار می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پایان جلسه علنی گفت: جلسه علنی بعدی مجلس روز شنبه (هشتم آذر ماه) برگزار می‌شود.

وی گفت: جلسه روز شنبه غیرمتعارف است اما چون لایحه ویژه‌ای در دستور کار مجلس است که تاکنون بررسی آن بیش از شش جلسه طول کشیده، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مجبوریم هر روز جلسه داشته باشیم؛ از این رو شنبه جلسه علنی برگزار می‌شود.