تکلیف مجلس بر دوش دولت برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی

سیاست مجلس

مجلس در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه بازنشستگی، تکالیفی را بر دوش دولت گذاشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از این طرح دولت را مکلف کردند که در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها بر اساس اصول زیر اقدامات قانونی به عمل آورد:

1- کاهش وابستگی به صندوق ها به کمک، از محل بودجه عمومی دولت به استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیربیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر، کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

2- ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکمیل شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

3- صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد، به اضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حقوق جاری سالانه و کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تامین نمایند.

به گزارش مهر، این ماده با 144 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شوای اسلامی به تصویب رسید.