رئیس منطقه کاتالونیای اسپانیا از آمادگی برای همه پرسی استقلال خبر داد

بین الملل اروپا

رئیس منطقه کاتالونیا اعلام کرد برای تحقق استقلال در این منطقه همه پرسی برگزار خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل،"آرتور مس"رئیس دولت منطقه کاتالونیا اعلام کرد:آماده برگزاری انتخابات پیش از موعد منطقه ای با هدف تمرکز بر مسئله استقلال کاتالونیا هستیم.

بر اساس طرح تفصیلی که آقای مس ارایه کرده، تمام احزاب و گروههای جدایی طلب فهرست مشترکی ارائه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این انتخابات تنها راه ابراز عقیده مردم این منطقه است،افزود: اکنون زمان استفاده از تنها ابزاری است که در اختیار داریم تا به این وسیله به همه پرسی که همواره از ما دریغ شده برسیم. من با هدف برگزاری رفراندوم برای استقلال، انتخابات پیش از موعد را اعلام خواهم کرد.

این در حالی است که دولت مرکزی اسپانیا بارها مخالفت خود را با برگزاری همه پرسی اعلام کرده و گروههای جدایی طلب را به احترام به قانون و مذاکره دعوت کرده است.

کاتالونیا ابتدای ماه میلادی جاری برای جدایی از اسپانیا همه پرسی نمادین برگزار کرد.

در این همه پرسی بیش از هشتاد درصد از رای دهنده گان خواستار استقلال کاتالونیا شدند.