هاشمی:اگر اهل معامله بودیم با رئیس جمهور معامله می کردیم/لاریجانی:معامله را به هم نزنید

سید مهدی هاشمی در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت: مطالبی مطرح شد و دوستان حرف های ارزشمندی را در شخصیت جناب آقای دکتر فرهادی فرمودند.

هاشمي در ادامه همچنين گفت: تجربه گذشته مي گويد که مجلس صحيح و دقيق تصميم مي گيرد. انتظار ما اين است که ايشان به اصول و ارزش هايي که تا الآن پاسدار آن بودند از اين به بعد با دقت بيشتري توجه داشته باشند. انتظار داريم که برگ زرين ديگري در پيشگاه ملت شريف ارائه کنند. به موضوع فرهنگ و اقتصاد مقاومتي دقت لازم را داشته باشند. ارتقاي بين رشته اي يکي از مطالبات مجلس است. موضوع تقويت بسيج را در اولويت قرار دهند. پاسخگويي به مسايلي که در گذشته مطرح بوده است ، ايشان توجه دارند. ما انتظار داريم که موضوع روساي دانشگاه ها که اين ها سوابق قابل قبولي ندارند و شبهه ناک است مورد توجه لازم قرار بدهند. ما فکر مي کنيم که حقوقي هم از برخي زايل شده است. بحث بورسيه ها تعداد اندکي مغاير آن قوانين و مقررات  بوده اند. نبايد به خاطر اين تعداد اندک حقوق ديگران زايل بشود. ما اگر اهل معامله بوديم بهتر بود با روساي جمهور وارد معامله مي شديم.

لاريجاني به شوخي گفت: شما معامله را به هم نزنيد.

 

2929

کد N599098