تمایل نمایندگان به فرهادی ناقض صحبت‌های مطهری است

سیاست مجلس

نماینده مردم آستانه اشرفیه در موافقت با وزیر پیشنهادی علوم با بیان اینکه وی اصول انقلاب را با جان و دل قبول دارد گفت: تمایل نمایندگان به وزیر پیشنهادی ناقض اظهارات آقای مطهری است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم محمد حسین قربانی در موافقت با وزیر پیشنهادی علوم گفت: از رئیس جمهور تشکر می‌کنیم که آقای فرهادی را به عنوان وزیر معرفی کرد.

وی با بیان اینکه بعد از سه دهه انقلاب شاهد تغییر و تحول در وزارت علوم هستیم گفت: امروز تمایل همکاران من برای دفاع از آقای فرهادی نمایانگر توانمندی ایشان است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه اظهار داشت: بسیاری از نمایندگان که در موارد قبل در مخالفت با وزرای پیشنهادی صحبت کردند امروز می‌خواهند در موافقت با وزیر پیشنهادی علوم صحبت کنند که این امر ناقض اظهارات آقای مطهری است.

وی تصریح کرد: فتنه خط قرمز نظام است، در فتنه باید روشنگری شود و فتنه 88 براساس فرمایشات مقام معظم رهبری دشمنی دشمنان بود و در راستای گمراه کردن مردم انجام شد.

وی تصریح کرد: شخصا با آقای فرهادی صحبت کردم؛ ایشان این اصول را با جان و دل قبول دارند.

وی ادامه داد: فرهادی ماجراهای بیمارستان امام و بیمارستان رسول را در ایام فتنه بسیار خوب مدیریت کرد و به هیچ گروهی وابستگی ندارد.