مسائل فنی مانع بازگشایی سفارت انگلیس در تهران شده اند

بین الملل ایران در جهان

وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی عنوان داشت که وجود مسائل و مشکلات فنی مانع بازگشایی سفارت این کشور در تهران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "فیلیپ هاموند" که برای توضیح در خصوص مذاکرات هسته ای وین به مجلس عوام رفته بود در پاسخ به پرسشی در خصوص بازگشایی سفارت انگلیس در تهران گفت: با مقامات ایرانی مذاکراتی داشته ایم اما مسائل فنی موجب شده تا بازگشایی سفارت محقق نشود. 

به گفته وزیر خارجه انگلیس، مسائلی همچون تامین تجهیزات مورد نیاز سفارت این کشور در تهران همچون رایانه و همچنین عدم توافق در مورد صدور ویزا موجب شده تا بازگشایی سفارت انگلیس در تهران محقق نشود. 

سفارت انگلیس در تهران سه سال قبل در پی اعتراض به مداخله این کشور در امور داخلی ایران تعطیل شد. چند ماه قبل کمیته روابط خارجی مجلس عوام با ارائه گزارشی از دولت انگلیس خواسته بود تا هر چه سریعتر اقدام به بازگشایی سفارت خود در تهران کند.