اطلاعاتی درباره "داعش"

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

گروه تروریستی داعش که طی ماه‎های اخیر مناطق وسیعی از عراق و سوریه را تحت سیطره خود قرار داده است، برآیند تحولاتی در منطقه است که دست بازیگران غربی را نمی‎توان در آن نادیده گرفت.