پایان شور دوم جلسه علنی مجلس

سیاست مجلس

شور دوم جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شور دوم جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که بعدازظهر امروز و به منظور ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به بخشی از قانون مقررات مالی دولت اختصاص داشت دقایقی پیش پایان یافت.

بر این اساس محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: جلسه علنی بعدی مجلس فردا صبح با دستور کار بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

بر این اساس قرار است فردا رای اعتماد به محمد فرهادی وزیر پیشنهادی علوم در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.