اعتصاب کارکنان صنایع نفت و گاز آرژانتین/ پایان دوره سلطه آمریکا بر بولیوی

بین الملل آمریکای لاتین

اعتصاب کارکنان صنایع نفت و گاز آرژانتین و پایان دوره سلطه آمریکا بر بولیوی از جمله تحولات آمریکای لاتین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اروپاپرس از اعتصاب کارکنان صنایع نفت و گاز آرژانتین در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بروز اختلافات با وزارت کار بر سر حقوق کارمندان خبر داد.

خبر دیگر اینکه "اوو مورالس" رئیس جمهوری بولیوی در جمع مردم ایالت "کوچابامبا" با اشاره به پایان دوره سلطه آمریکا بر بولیوی با ورود بومیان به عرصه قدرت و رهایی حکومت از بند دخالت‌ های بیگانگان تاکید کرد که هم اکنون زمان پایان حکومت سفیدپوستان و به قدرت رسیدن بومیان و سرخ پوستان در راس قدرت فرا رسیده و این امر باعث آزادی و پیشرفت اقتصاد بولیوی و همچنین ملی شدن بسیاری از شرکت‌ ها و صنایع داخلی مانند صنعت نفت شده است.