چین برای بیست و هشتمین بار وارد جزایر مورد مناقشه با ژاپن شد

بین الملل آسیای شرقی و اقیانوسیه

ژاپن اعلام کرد کشتی های دولتی چین برای بیست و هشتمین بار طی سال جاری وارد جزایر مورد مناقشه دو کشور در دریای چین شرقی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو با اشاره به ادعای ژاپن در زمینه ورود مجدد سه فروند کشتی چینی به جزایر مورد مناقشه دو کشور در دریای چین شرقی گزارش داد که این کشتی ها با هشدار یک فروند کشتی گارد ساحلی ژاپن این منطقه را ترک کردند.

ژاپن اعلام کرد که این بیست و هشتمین بار طی سال جاری میلادی است که کشتیهای دولتی چین وارد آبهای قلمرو ژاپن می شوند که در 400 کیلومتری غرب جزیره "اوکیناوا" ژاپن قرار گرفته است.

تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و فیلیپین از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است. جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.

آمریکا نیز کنترل جزایر سنکاکو را با ژاپن خوانده و تاکید کرده است که پیمان امنیتی و همکاری دوجانبه آمریکا-ژاپن این جزایر را پوشش می دهد و مخالف هر گونه تلاش یکجانبه برای تضعیف کنترل ژاپن بر این جزایر است.