دهقانی:

جنبش عدم تعهد خواستار عدم دخالت شورای امنیت در وظایف مجمع عمومی است

سیاست سیاست خارجی

سرپرست نمايندگی دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد گفت: جنبش عدم تعهد خواستار عدم دخالت شورای امنیت در وظایف مجمع عمومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقاني سفير و سرپرست نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد امروز در جلسه مجمع عمومی این سازمان به نمایندگی از جنبش عدم تعهد در خصوص گزارش سالانه فعالیت های شورای امنیت سخنرانی کرد.
 
سفیر کشورمان طی سخنانی گفت: بر اساس منشور ملل متحد اعضای شورای امنیت به نمایندگی از کلیه اعضاء مجمع عمومی وظایف خود را در زمینه صلح و امنیت بین المللی انجام می دهند لذا شورای امنیت باید همواره به مجمع عمومی پاسخگو باشد.

وی در ادامه افزود: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بارها نگرانی خود را از دخالت شورای امنیت در حوزه وظایف مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی بیان کرده اند چرا که شورای امنیت بعضا به موضوعاتی که نسبت به آنها مسئولیتی نداشته و در صلاحیت سایر ارکان سازمان ملل هستند، می پردازد.
 
سرپرست نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: برگزاری جلسات و نشست های موضوعی در شورای امنیت در خصوص مسائلی که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار نمی روند از دیگر موضوعاتی است که موجب نگرانی اعضا جنبش عدم تعهد است.

وی بیان کرد: گزارش های سالانه مجمع عمومی همچنان بصورت مجموعه  اطلاعات خام ارائه می شود که فاقد هرگونه توضیح و تحلیل و ارزیابی در مورد نقاط ضعف شورای امنیت در اجرای وظایف خود است، اعضای جنبش عدم تعهد بار دیگر خواستار بهبود کیفیت این گزارش ها هستند.