نماینده مردم مسجد سلیمان در گفت و گو با ایلنا؛

فرهادی با پاسخ‌دهی مناسب٬ همه را قانع کرد

مجلس,فراکسیون رهروان مجلس

دیدگاههای مختلف اعضا نسبت به آقای فرهادی و جمع بندی مجموعه پیشنهادات از طرف حاضران این است که ان شاءالله ایشان را ی اعتمادمی آورند.

عضو فراکسیون رهروان مجلس معتقد است رویکرد مجلس نسبت به آقای فرهادی مثبت بوده و ایشان در جلسه امروز فراکسیون توانست مجموعه را اقناع کند.

اسماعیل جلیلی در گفت گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا در خصوص جلسه امروز فراکسیون رهروان با وزیر پیشنهادی علوم گفت: جلسه آقای فرهادی و فراکسیون رهروان برگزار شد که بسیار خوب و با رویکردی مثبت بود.

وی افزود: رویکرد ایشان در پاسخ‌دهی توانست در مجموعه اقناع ایجادکند.

اسماعیل جلیلی افزود: دیدگاههای مختلف اعضا نسبت به آقای فرهادی و جمع بندی مجموعه پیشنهادات از طرف حاضران این است که ان شاءالله ایشان را ی اعتمادمی آورند.

کد N597776