اختصاص 300میلیارد ریال برای تأمین آب زراعی و حوادث غیرمترقبه خراسان رضوی

هيات دولت,خراسان رضوي

هیئت وزیران با توجه به اهمیت حل بحران آب و توجه به توسعه کشاورزی، 300 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های تأمین و انتقال آب زراعی، لایروبی قنوات و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه از حوادث استان خراسان رضوی اختصاص داد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا،در مصوبه هیات وزیران برای تامین و انتقال آب زراعی و همچنین لایروبی قنوات درسطح استان خراسان رضوی مبلغی معادل 6.8 میلیارد تومان و همچنین برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و اقدامات پیش گیرانه از حوادث در 28 شهرستان این استان رقمی معادل 23.3 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در اختیار استانداری قرار می گیرد.

همچنین استانداری خراسان رضوی موظف شده ضمن نظارت فنی و اجرایی بر پروژه هایی که ار محل این اعتبارات تامین مالی می شوند به صورت سه ماهه گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های مزبور را به معاوت و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش دهد.

هیئت وزیران مقرر کرد مبلغ سیصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‏ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی، برای اجرای پروژه های تأمین، انتقال آب زراعی، لایروبی قنوات و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه از حوادث در اختیار استانداری خراسان رضوی قرارگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

طبق این مصوبه مبلغ شصت و هشت میلیارد (000ر000ر000ر68) ریال از اعتبار مذکور در اختیار ستاد بحران استان خراسان رضوی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط، صرف امور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه با اولویت پروژه‌های تأمین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی نماید.

متن مصوبه هیئت دولت به شرح زیر است:

1- مبلغ سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ه‏ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی، برای اجرای پروژه‌های تأمین، انتقال آب زراعی، لایروبی قنوات و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه از حوادث که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار استانداری خراسان رضوی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- مبلغ شصت و هشت میلیارد (000ر000ر000ر68) ریال از اعتبار مذکور در اختیار ستاد بحران استان خراسان رضوی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط، صرف امور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه با اولویت پروژه‌های تأمین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی نماید.

3- استانداری خراسان رضوی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبارات یادشده و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‏های مربوط را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 28/ 8/ 1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت جهادکشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N597703