افغانستان و کشمیر محور مذاکرات مقامات ارشد پاکستان

بین الملل آسیای شرقی و اقیانوسیه

نخست وزیر و رئیس سازمان اطلاعات پاکستان درباره اوضاع افغانستان پس از خروج نیرو های ناتو و خشونت های مرزی کشمیر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسپرس تربیون از مذاکرات "نواز شریف" و "رضوان اختر"درباره چالش های امنیتی داخلی و خارجی به ویژه اوضاع افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از این کشور خبر داد.

این رسانه پاکستانی حضور نماینده پاکستانی در درهجدهمین اجلاس اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا موسوم به سارک، خشونت های مرزی کشمیر، خروج نیرو های ناتو از افغانستان و تشدید رقابت ها میان هند و پاکستان را از جمله محورهای مهم مذاکرات شریف و اختر معرفی کرد.