برای پاسخگویی به طرح سوال پورابراهیمی؛

علی ربیعی واردصحن علنی شد

مجلس,ایلنا,طرح سوال,وزیركار

علی ربیعی، وزیركار برای پاسخگویی به طرح سوال محمدرضا پورابراهیمی مجلس وارد صحن علنی مجلس شد.

وزیر كار برای پاسخگویی به سوال نمایندگان وارد صحن علنی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، دقایقی پیش علی ربیعی، وزیر كار برای پاسخگویی به طرح سوال محمدرضا پورابراهیمی مجلس وارد صحن علنی مجلس شد.

بر این اساس طرح سوال از وزیر كار دردستور كار صحن علنی قرار می‌گیرد.

کد N597411