هاآرتض:

عربستان نگران تاثیر توافق هسته ای بر وضعیت منطقه است

بین الملل ایران در جهان

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی با اشاره به توافق روز گذشته ایران و کشورهای 1+5 به نگرانی هایی که در این رابطه وجود دارد اشاره کرده و عنوان داشت که ریاض نگران تغییر رفتار آمریکا در خاورمیانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در خبر خود می نویسد: یکی از نگرانی های مربوط به تمدید دوره مذاکرات و توافق نهایی که گفته می شود قرار است تا چهار ماه دیگر حاصل شود آن است که آمریکا با این توافق چگونه برخورد می کند.

آیا این توافق موجب تغییر رفتار آمریکا در برابر ایران شده و بطور کلی شرایط خاورماینه را تغییر می دهد؟ اگر توافق شب گذشته در نهایت منجر به حصول تواق جامع هسته ای شود احتمال آن وجود دارد که رفتار آمریکا در برابر ایران نیز تغییر کند. 

همین امر موجب بروز نگرانی هایی در میان حاکمان عربستان سعودی شده و از همین رو بود که وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه به وین سفر کرد تا در گفتگو با همتای امریکایی خود منافع عربستان و همچنین اهمیت روابط ریاض-واشنگتن را به وی یادآور شود.