تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل مجلس در اعتراض به طرح ادغام آن با وزارت بهداشت

سیاست مجلس

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با ادغام این سازمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران صبح امروز با تجمع مقابل مجلس شورای السامی مخالفت خود را با طرح ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی را اعلام کردند.

تجمع کنندگان از نمایندگان مجلس خواستند که نسبت به این طرح پیشنهادی در مجلس تجدید نظر کنند.