رای هیئت منصفه بار دیگر اوضاع فرگوسن را متشنج کرد

بین الملل آمریکای شمالی

اقدام هیئت منصفه دادگاه شهر فرگسون در ایالت میسوری در خصوص گناهکار ندانستن قاتل "مایکل براون" بار دیگر موجب برگزاری اعتراضات مردمی علیه پلیس آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، هیئت منصفه عالی، برای افسر پلیسی که با شلیک به مایکل براون، جوان سیاهپوست، باعث مرگ وی شده بود، کیفرخواست صادر نکرد.

مایکل براون نوجوان سیاه پوستی بود که در مرداد ماه سال جاری بدست پلیس کشته شد و از آن زمان تا کنون شهر فرگوسن صحنه اعرتاضات مردمی علیه اقدامات خشونت آمیز پلیس آمریکاست. 

شدت اعتراضات شب گذشته به حدی بود که پلیس برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده کرد. 

در همین رابطه "باراک اوباما" رئیس جمهور امریکا نیز در گفتگویی تلویزیونی به رای هیئت منصفه اشاره کرد و گفت: ما باید بدانیم اوضاع در فرگوسن بیانگر چالش بزرگتری است که ما همچنان در کشور مواجه هستیم. حقیقت این است که در بخش های مختلفی از این کشور بی اعتمادی قوی بین مجریان قانون و جوامع مختلف وجود دارد.برخی از این بی اعتمادی میراث برجا مانده از تبعیض نژادی در این کشور است و این فاجعه است زیرا هیچ کسی به اندازه جوامع فقیر که در آنها نرخ جرایم بالاتر است نیاز به گشت زنی خوب ندارد. خبر خوب این است که ما می دانیم می توانیم کارهایی برای کمک در این زمینه انجام دهیم.