پاکستان تا پنج سال آینده می تواند 200 کلاهک هسته ای بسازد

ایرنا نوشت:

یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی اعلام کرده است که پاکستان بالاترین سرعت پیشرفت هسته ای در میان کشورهای دارای تسلیحات هسته ای در جهان را دارد و تا سال 2020 می تواند 200 کلاهک های هسته ای جنگی تولید کند.

اندیشکده آمریکایی 'شورای روابط خارجی' به تازگی در گزارشی با عنوان 'ثبات راهبردی در عصر دوم هسته ای' اعلام کرده است: پاکستان هم اکنون مواد هسته ای شکافت پذیر کافی برای تولید بین 110 تا 120 کلاهک هسته ای جنگی در اختیار دارد.

براساس این گزارش، تا سال 2020 پاکستان می تواند مواد هسته ای شکافت پذیر کافی برای تولید بیش از 200 کلاهک هسته ای جنگی داشته باشد.

این اندیشکده آمریکایی در گزارش خود مدعی شده است با وجود اینکه قدرتهای صاحب تسلیحات هسته ای خارج از حوزه آسیا درحال کاهش دادن سلاح های هسته ای خود هستند، قدرت های هسته ای آسیا (هند و پاکستان) درحال افزایش تسلیحات هسته ای خود هستند و این روند بخشی از مسابقه تسلیحات موشکی و هسته ای تنگاتنگ میان هند و پاکستان است که از سال 1998 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

پاکستان و هند در روزهای اخیر موشک های جدیدی را با قابلیت حمل کلاهک های هسته ای آزمایش کرده اند.

براساس گزارش این اندیشکده، هند نیز بعنوان رقیب و تهدید اصلی برای پاکستان، درحال افزایش تولید مواد هسته ای شکافت پذیر است و برآورد می شود که مواد هسته ای در اختیار این کشور برای تولید 90 تا 110 کلاهک هسته ای جنگی کافی باشد.

یک مقام نظامی پاکستان که نخواسته نامش ذکر شود، در مصاحبه ای با سایت اینترنتی روزنامه انگلیسی زبان 'دوان' پاکستان گفته است که موارد ذکر شده در گزارش این اندیشکده آمریکایی 'غلط نیست' .

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در حالی مدعی اقدام قدرتهای هسته ای بزرگ جهان برای کاهش میزان تسلیحات هسته ای خود شده است که آمریکا هرسال بودجه بیشتری را برای توسعه فعالیت های تسلیحات هسته ای خود اختصاص می دهد.

این اندیشکده آمریکایی همچنین هیچ اشاره ای به زرادخانه های مملو از کلاهک های هسته ای رژیم صهیونیستی بعنوان بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و فعالیت های روزافزون این رژیم برای افزودن بر میزان سلاح های هسته ای خود نکرده است.

4949

کد N596946