عکس یادگاری وزرای خارجه ایران و ۱ + ۵ پیش از شروع نشست مشترک

کد N596869