روزنامه جمهوری اسلامی :آیا کسانی که به تیم مذاکره تهمت می زدند،شجاعت عذرخواهی دارند؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته‌اي در موعد سوم آذر، به مخالفان داخلي دولت يازدهم كه طي يكسال گذشته به ويژه در روزها و هفته‌هاي اخير اعضاء گروه مذاكره كننده ايراني را زير بمباران شديد تبليغاتي قرار دادند، نشان داد كه برخلاف تهمت‌هاي نارواي آنها گروه مذاكره كننده ايراني به حقوق ملت ايران پاي‌بند است، از خطوط قرمز عبور نمي‌كند و اهل سازش بر سر منافع ملي نيست. اگر گروه مذاكره كننده ايراني اهل سازش و عبور از خطوط قرمز بود، قطعاً ديروز و يا شايد زودتر از سوم آذر با 1+5 به توافق مي‌رسيد و مشكلي با آمريكا نداشت. اين، مقاومت متعهدانه گروه مذاكره كننده ايراني در برابر زياده‌‌خواهي‌هاي آمريكا بود كه به آمريكا اجازه نداد به مطامع خود برسد و درصدد تمديد مهلت مذاكره برآيد. آيا كساني كه در داخل كشور با زبان و قلم بي‌مهار خود تا توانستند به مذاكره كنندگان ايراني تهمت زدند و آنها را به باد ناسزا گرفتند، شجاعت عذرخواهي از مذاكره كنندگان ايراني را دارند؟

17302

 

کد N596565