طعنه کیهان به روحانی در تیتر اول این روزنامه

روزنامه کیهان ، تیتر نخست خود را چنین انتخاب کرد:"کدخدا قابل اعتماد نبود تحریم‌ها تمدید شد "

کیهان در ذیل تیتر خود نوشت:

عدم دستیابی به یک توافق جامع پس از یکسال مذاکره و البته اعتمادسازی یکطرفه ایران، موجب شده است تا طرفین عملا به سمت تمدید غیررسمی توافق پیشین در قالب یک توافقنامه کلی حرکت کنند؛ توافقی که باعث توقف برنامه هسته‎ای ایران بدون هزینه‌ای خاص از سوی غرب منجر شده است.

 

17302

کد N596564