گزارش خبرنگار مهر از وین68/

روانچی: نظرات ایران و 1+5 در موضوعات مختلف به هم نزدیک شده است

سیاست سیاست خارجی

معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه درباره مذاکرات ایران و 1+5 گفت: خوشبین هستیم و در موضوعات مختلف نظراتمان به هم نزدیک شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه درپایان مذاکرات هسته ای وین میان ایران و 1+5 گفت: خوشبین هستیم و در موضوعات مختلف نظراتمان به هم نزدیک شده است و دلیل اینکه به توافق نرسیدیم این بود که زمانمان محدود بود.

وی در عین حال گفت که سطح و محل مذاکرات بعدی هنوز تعیین نشده است.

این خبر تکمیل می شود.