گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/66

ظریف: برای رسیدن به یک راه حل جامع مذاکرات فشرده داشتیم

سیاست سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: برای رسیدن به یک راه حل جامع مذاکرات فشرده داشتیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با کاترین اشتون برای قرئت بیانیه پایانی گفت: از یک سال پیش که در ژنو در مورد برنامه اقدام مشترک توافق نمودیم ما و زورای خارجه و مدیران سیاسی 1+5 چین فرانسه آلمان روسیه بریتانیا و ایلات برای رسیدن به راه حل جامع مذاکرات غفشرده داشتیم.

وزیر امور خارجه ایران افزود: باردیگر قدردانی خود را از دولت اتریش برای میزبیانی سخاوتمدانه اعلام می کنیم‎.

ظریف تاکید کرد: بر مبنای تعهد همه طرف ها برای نیل به توافق جامع طی ماه های گذشته 10 دور جلسات برگزار کردیم ایده های مختلفی مطرح شده باتوجه به ماهیت فنی و تصمیم ها برای بررسی و نهایی کردن آنها نیاز به کار بیشتری است‎.

وی با بیان اینکه ترجیح ما این بود که در وین راه حل را نهایی کنیم‎، افزود: اما بر اساس پیشرفت های صورت گرفته و ایده های جدید که نیاز به بررسی دارند مطمئنیم مسیر بهتری برای ره حل جامع وجود دارد

ظریف تاکید کرد: ما و وزرا توافق کردیم تلاش های دیپلماتیک را ادامه دهی م.

وزیر امور خارجه ایران افزود: تصمیم گرفتیم برنامه اقدام را تا 9 تیر تمدید کنیم که امکان مذاکره بیشتر فراهم شود.

ظریف تاکید کرد: قصد داریم با شتاب ایجاد شده کنونی مذاکرات را در کمترین زمان طی 4 ماه نهایی کنیم‎.

وی گفت: بعد از آن از زمان برای نگارش و مذاکرات فنی استفاده کنیم

ظریف افزود: ایران و 1+5 تأکید می کنند که اقدامات خود را به صورت موثر و به موقع اجرا کنند

وی گفت: از آژانس خواسته خواهد شد که به اقدامات داوطلبانه بر اساس برنامه مشترک نظارت کند