وزیر کشور انگلیس:

بزرگترین تهدید از 11 سپتامبر تاکنون ما را تهدید می کند

بین الملل اروپا

وزیر کشور انگلیس از بزرگترین تهدیدی که این کشور را از زمان یازده سپتامبر تاکنون تهدید می کند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، "ترزا می" وزیر کشور انگلیس گفت: انگلیس با بزرگترین خطر تروریستی برای امنیت خود بیش از هر زمان دیگری چه از زمان حملات یازده سپتامبر در آمریکا یا قبل آن روبرو است.

وی افزود: دولت انگلیس قانون جدیدی برای مبارزه با تروریسم در چهارشنبه آتی به منظور مقابله با تهدیداتی که به ویژه از ناحیه انگلیسی های بازگشته از جنگ سوریه و عراق وجود دارد، وضع می کند.

وزیر کشور انگلیس تاکید کرد: بسیاری از حملات تروریستی خنثی شده است.