اولین روحانی واکنش روحانی به تمدید مذاکرات:

دنیا راهی جز مذاکره با ایران ندارد

مذاکرات هسته ای, روحانی

حجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به پایان مذاکرات وین گفت: امروز به توافقاتی خوبی دست یافتیم بخش زیادی از مسیر را طی کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به پایان مذاکرات وین گفت: امروز به توافقاتی خوبی دست یافتیم بخش زیادی از مسیر را طی کردیم.وی افزود: آنچه که امروز توافق شده بر این مبنا است که شرایطی که از توافق ژنو تعیین شده بود برای چند ماه دیگر باقی بماند و فرصت ادامه مذاکره برای دستیابی به هدف و توافق نهایی وجود داشته باشد.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پیروزی نهایی از آن ملت ایران است گفت:  ما هیچ تردیدی در توفیق این راه نداریم.وی با بیان اینکه دنیا هیچ راهی جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران را ندارد ادامه داد: این توافقات در دو مرحله بوده است. مرحله اول آن برای مباحث پشت پرده و رسیدن به توافق و مرحله دوم آن برای روی کاغذ آوردن تفاهما است و هنوز یک مقدار به مرحله دوم فاصله داریم.