سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت و گو با ایلنا تایید کرد؛

واگذاری شرکت‌های تأمین‌اجتماعی به بابک زنجانی در گزارش مجلس وجود دارد

مجلس,بهروز نعمتی,سعید مرتضوی

واگذاری شرکت های سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی در گزارش تحقیق و نفحص مجلس شورای اسلامی وجود دارد و تقدیم قوه قضاییه شده است.

 عضو هئیت رئیسه مجلس از وجود اسناد واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی به بابک زنجانی در گزار مجلس خبر داد.

بهروز نعمتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره اعادی سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه هیچ شرکت و مالی از این سازمان در زمان من به بابک زنجانی واگذار نشده است،گفت: همه این موضوعات در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی  از سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته است.

وی گفت: جزئیات همه این موارد در گزارش تحقیق تفحص مجلس شورای اسلامی وجود دارد و تقدیم قوه قضاییه شده است.

کد N596442