روزنامه نیویورك تایمز خبر داد:

احتمال استعفای چاك هیگل

سیاسی

روزنامه آمریكایی «نیویورك تایمز» از احتمال استعفای چاك هیگل از سمت وزارت دفاع آمریكا خبر داد.

منابع خبری از احتمال استعفای «چاك هیگل» وزیر دفاع آمریكا خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، روزنامه آمریكایی «نیویورك تایمز» از احتمال استعفای چاك هیگل از سمت وزارت دفاع آمریكا خبر داد.

بر اساس این گزارش، استعفای هیگل به دلیل فشارهای وارده به وی صورت می‌گیرد.

کد N596399