درنیمه نخست سال 93 انجام شد؛

رشد 210 درصدی پرداخت های عمرانی دولت

دولت

درنیمه نخست سال جاری میزان پرداخت های عمرانی دولت با رشد 210درصدی نسبت به دوره مشابه سال 92 به بالاترین رقم طی پنج سال اخیر رسید.

درنیمه نخست سال جاری میزان پرداخت های عمرانی دولت با رشد 210درصدی نسبت به دوره مشابه سال 92 به بالاترین رقم طی پنج سال اخیر رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد بودجه ای دولت طی نیمه نخست سال 93 میزان پرداختهای عمرانی صورت گرفته از سوی دولت به رقمی معادل 11.2 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با عملکرد عمرانی دوره مشابه در سال 92 که رقمی معادل 3.6 هزار میلیارد تومان بوده، رشدی معادل 210 درصد را نشان می دهد.

براساس همین سلسله گزارش های بانک مرکزی طی پنج ساله اخیر در نیمه نخست سال جاری شکسته شد. پیش از این بین سالهای 88 تا 93 بالاترین میزان پرداخت عمرانی صورت گرفته توسط دولت در سال 1390 با رقمی معادل 9.4 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود 1.8 هزار میلیارد تومان کمتر از میزان پرداختهای عمرانی دولت یازدهم در سال جاری است.

کد N596370

خواندنی از سراسر وب