وزیر خارجه انگلیس تمديد مذاکرات را تاييد كرد

بین الملل ایران در جهان

فلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس از تمدید مذاکرات هسته ای خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در خبری فوری به نقل از فلیپ هاموند وزریر خارجه انگلیس از تمدید مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 تا پایان ماه ژوئن خبر داد.