در ادامه موفقیتهای ارتش عراق؛

منطقه "السجاریه" از لوث تکفیریها پاکسازی شد

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

ارتش عراق و نیروهای مردمی توانستند منطقه السجاریه در الرمادی را از وجود تروریستهای داعش پاکسازی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "رافع عبدالریم الفهداوی" رئیس قبیله البونمر در السجاریه اعلام کرد که السجاریه  در شرق الرمادی به طور کامل از وجود تروریستهای داعش پاکسازی شد.

وی افزود: نیروهای امنیتی با همراهی نیروهای مردمی امروز توانستند منطقه السجاریه را به طور کامل از وجود تروریستهای داعش پاکسازی کنند و با نفوذ به تمام منطقه توانستند به طور کامل بر السجاریه سیطره داشته باشند.