در گفتگو با مهر مطرح شد:

بررسی تخلف در پرونده فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها در کمیسیون اصل نود

سیاست مجلس

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل نود در حال بررسی پرونده تخلفات فروش خوراک پتروشیمی ها با قیمت متفاوت به واحدهای پتروشیمی خاص توسط افراد خاص است.

یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که می خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: پرونده ای در کمیسیون اصل نود در خصوص بررسی رانت در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها در حال بررسی است.

وی در تشریح این پرونده افزود: نوع قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها و فروش خوراک با قیمت های متفاوت در طول سال گذشته به واحدهای پتروشیمی از تخلفات مهم این پرونده است.

این عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت: گزارشاتی در اختیار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفته است که ابهامات فراوانی درباره نوع قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها در آن وجود دارد. گویا خوراک پتروشیمی ها با قیمت پایین تر از نرخ مصوب مجلس به برخی از واحدهای پتروشیمی خاص فروخته شده است.

وی این تفاوت قیمت فروش خوراک پتروشیمی ها را تخلف خواند و گفت: کمیسیون اصل نود در حال بررسی پشت پرده های این رانت و شناسایی افرادی است که این تخلف را سازماندهی و هدایت کردند.

به گزارش مهر، سال گذشته مجلس شورای اسلامی با کش و قوس های فراوان و علی رغم مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت خوراک پتروشیمی ها را حدود 15 سنت تعیین کرد که پس از مدتی با مصوبه هیات دولت، این قیمت کاهش یافت.