این شهر، آبستن ناآرامی است

یورونیوز گزارش داد شهر فرگوسن آمریکا آبستن ناآرامی است.

این شهر، آبستن ناآرامی استیورونیوز گزارش داد شهر فرگوسن آمریکا آبستن ناآرامی است.

 

 

 ساکنان فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا با دعا در کلیسا منتظر تصمیم هیئت منصفه عالی در خصوص اتهامات وارده به پلیسی ماندند که تابستان امسال مایکل براون، نوجوان سیاهپوست ۱۸ ساله را کشت.

فرگوسن بار دیگر بی تاب و آبستن ناآرامی است. سیاهپوستان خواستار محکومیت دارن ویلسون اما همکاران پلیس وی خواهان تبرئه وی هستند.

52261

کد N596149