رویترز: احتمال کاهش تحریم های ایران کم است

بین الملل ایران در جهان

یک منبع نزدیک به مذاکرات از کم بودن احتمال کاهش تحریم های اعمال شده علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتظار نمی رود کاهش جدیدی در میزان تحریم های ایران صورت گیرد.

یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته ای ایران اعلام کرد انتظار نمی رود کاهش جدیدی در میزان تحریم های اعمال شده بر ضد ایران صورت گیرد.

وی علت این را موکول شدن احتمالی مذاکرات هسته ای با شش قدرت جهانی به وقت دیگر خواند.