یک منبع عراقی اعلام کرد:

پایان داعش در استان دیالی نزدیک است

بین الملل ایران در جهان

یک منبع عراقی اعلام کرد که با موفقیت ارتش عراق در پاکسازی السعدیه پایان داعش در استان دیالی نزدیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، "صادق الحسینی" رئیس کمیته امنیتی استان دیالی با اشاره به پاکسازی مناطق جلولاء و السعدیه در شمال شرق بعقوبه  اعلام کرد که آزادسازی منطقه السعدیه تنها سه ساعت به طول انجامید.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد که با پیشرویهای ارتش عراق در دیالی و اینکه مواضع و پایگاههای اصلی داعش در این استان به صوت جدی آسیب دیده است، نابودی داعش در استان دیالی بسیار نزدیک است.