دومین مذاکره دو جانبه ظریف و کری

سیاست خارجی

محمدجواد ظریف و جان كری از ساعت 10:30 به وقت وین برای دومین به صورت دو جانبه با یكدیگر ملاقات كردند.

وزرای امور خارجه ایران و آمریکا بار دیگر با یکدیگر به صورت دو جانبه مذاکره کردند.

به گزارش ایلنا،محمدجواد ظریف و جان كری از ساعت 10:30 به وقت وین برای دومین به صورت دو جانبه با یكدیگر ملاقات كردند.

لازم به ذكر روز گذشته نیز ظریف و كری با یكدیگر دیدار كردند.

کد N595937