بيراوند در نطق ميان دستور:

هشدار درخصوص سریالی شدن تمديد مذاكرات

سیاست مجلس

نماينده مردم بروجرد در مجلس با بيان اينكه نکند تمدید مذاکرات سریالی شود گفت: آقای رئیس جمهور آیا بی‌خبری جامعه و حتی نخبگان موجب حمایت مردم از توافقات می‌شود؟!

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر بهمن بيراوند نماينده مردم بروجرد در مجلس در جلسه علني روز دوشنبه مجلس در نطق ميان دستور با اشاره به اينكه همه ملت ايران قاسم سلیمانی هستند گفت: گویی عده‌ای به بهانه خستگی مردم زندگی در کنار ظالم را توجیه می‌کنند و استکبار نيز بی‌پرده با استفاده از ابزار مختلف در پی نابودی دین و ملت ایران است.

وی خطاب به رئیس جمهور افزود: آیا از زمان آغاز مذاکرات حملات آمریکا کاهش یافته است و آیا نباید پس از حضور مقتدرانه ایران در صحنه‌های بین‌المللی از موضع برتر در مذاکرات صحبت کنیم؟ آیا وقتی برای لغو همه تحریم‌ها صرف شد و اگر استکبار لغو تحریم‌ها را توجه نکرد تکلیف امتیازات داده شده و گام‌های برداشته شده چه می‌شود؟

اين نماينده مجلس با بيان اينكه نکند تمدید مذاکرات سریالی شود ادامه داد: آقای رئیس جمهور آیا بی‌خبری جامعه و حتی نخبگان موجب حمایت مردم از توافقات می‌شود؟!