گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/ 58

تا ساعتی دیگر جلسه داخلی وزرای خارجه 1+5

سیاست سیاست خارجی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، قرار است امروز ﺳﺎﻋﺖ 11 ﻭﺯﺭای ﺧﺎﺭﺟﻪ 1+5 ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﻳﺪاﺭ کنند.

گفته می شود ﺟﻠﺴﻪ ﻭﺯیر ﺧﺎﺭﺟﻪ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ همتایان 1+5 نیز اﺯ ﺳﺎﻋﺖ 12 به وقت وین برگزار خواهد شد.