با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین ضوابط اجرای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید

مجلس,مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصل ماده 32 كرده كه بر اساس این ماده ضوابط اجرایی طرح تملك دارایی‌های سرمایه‌ای جدید تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس ماده 32 طرح الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب كرده كه طی آن ضوابط اجرای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید تعیین می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصل ماده 32 كرده كه بر اساس این ماده ضوابط اجرایی طرح تملك دارایی‌های سرمایه‌ای جدید تعیین می‌شود.

بر اساس این ماده، پیشنهاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای برنامه‌های توسعه و سالهای بعد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، امکان پذیر است.

همچنین بر اساس تبصره این ماده 32 سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست ‌محیطی لازم برای طرحهای‏‏ ‏تملک‌ دارایی سرمایه‌ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش‌ ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکت‏های مهندسین مشاور به‌منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

 

کد N595635