عضو فراكسیون رهروان ولایت در گفت‌و گو با ایلنا:

از شدت پیامك‌های تخریبی علیه فرهادی كاسته شده‌است

مجلس,مجلس شورای اسلامی,پیامك

از ابتدای معرفی فرهادی به مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی تعدادی پیامك تخریبی علیه ایشان به تلفن همراه برخی نمایندگان مجلس ارسال شد كه البته از شدت و قوت این پیامك‌ها رفته رفته و با كنترل فضای عمومی مجلس كاسته شد.

عضو فراكسیون رهروان ولایت به انتشار پیامك‌های تخریبی علیه فرهادی اشاره كرده و افزود: متاسفانه از ابتدای معرفی آقای فرهادی به مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی تعدادی پیامك تخریبی علیه ایشان به تلفن همراه برخی نمایندگان مجلس ارسال شد كه البته از شدت و قوت این پیامك‌ها رفته رفته و با كنترل فضای عمومی مجلس كاسته شد.

ابراهیم نكو در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره فضای عمومی مجلس در قبال جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی وزارتخانه علوم، گفت: فضای عمومی مجلس در مقایسه با جلسات رای اعتماد آقایان دانش آشتیانی و نیلی احمدآبادی بهتر است و نمایندگان جلسات متعددی را برای بررسی صلاحیت ایشان در دستور كار دارند.

نماینده رباط كریم در مجلس شواری اسلامی در ادامه ضمن تاكید بر احتمال موفقیت فرهادی در اخذ رای اعتماد از نمایندگان به انتشار پیامك‌های تخریبی علیه فرهادی اشاره كرده و افزود: متاسفانه از ابتدای معرفی آقای فرهادی به مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی تعدادی پیامك تخریبی علیه ایشان به تلفن همراه برخی نمایندگان مجلس ارسال شد كه البته از شدت و قوت این پیامك‌ها رفته رفته و با كنترل فضای عمومی مجلس كاسته شد.

به گفته‌ او چنین پیامك‌هایی نیز برای وزرای پیشنهادی پیشین هم اتفاق افتاد كه در نتیجه آرای نهایی نمایندگان بی تاثیر نبود.

کد N595583