میرمحمدی در گفتگو با مهر:

نظارت کمیسیون ماده 10 بر احزاب پررنگ تر می شود

سیاست مجلس

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب از پررنگ تر شدن نقش نظارتی کمیسیون در عملکرد احزاب خبر داد.

محمد حسین میرمحمدی نماینده گلپایگان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب در سال های گذشته به گونه ای بوده که نظارت بر احزاب کاهش یافته است.

عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 اظهار داشت: در جلسه کمیسیون تصمیم گرفتیم اقدامات نظارتی کمیسیون بر احزاب افزایش یافته و با اقدامات خلاف قانون برخورد شود.