به منظور تشکیل جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس؛

مجلس بعد از ظهر جلسه علنی ندارد

سیاست مجلس

جلسه علنی نوبت عصر مجلس به منظور تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل نمی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تشکیل جلسه علنی بعدازظهر مخالفت کرده و خواستار تشکیل جلسات کمیسیون های تخصصی شدند.

بر این اساس بعد از ظهر امروز کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داده و نمایندگان در کمیسیون ها به بررسی مباحث تخصصی خواهند پرداخت، اما صحن علنی مجلس جلسه شور دوم نخواهد داشت.

به گزارش مهر، این پیشنهاد رئیس جلسه با 83 رای موافق، 65 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.