فابیوس:

برای به دست آوردن یک توافق مثبت کار می‌کنیم

سیاست خارجی

در وین برای ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با جان کری، اشتاین‌مایر و اشتون هستیم.

وزیر خارجه فرانسه گفت: برای به دست آوردن یک توافق مثبت بر سر مساله هسته‌ای ایران کار می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، لوران فابیوس در صفحه توئیترش نوشت: در وین برای به دست آوردن یک توافق مثبت بر سر مساله هسته‌ای ایران کار می‌کنیم تا برای صلح قدمی برداشته باشیم.

وی همچنین در توئیتی دیگر نوشت: در وین برای ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با جان کری، اشتاین‌مایر و اشتون هستیم.

کد N595385