با تصویب مجلس؛

تعیین شروط پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه

بودجه

نمایندگان مجلس شروطی را برای پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب کردند که پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف - عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس گزارش توجیهی- فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سال‌های برنامه‌های توسعه و سال‌های بعد به تصویل مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره - مجلس در تبصره‌ای مقرر کرد که سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیستی محیطی لازم برای طرح‌های تملک سرمایه‌ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی 6 ماه بعد از لازم‌الإجرا شدن این قانون به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اقدام نماید.

ب - مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران اجرا معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضریب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس جمهور منظور می‌شود.

ج - موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میران اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی دارند و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد بند الف این ماده بلامانع است.

د - مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

ه - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی و طرح‌هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثنای طرح‌های دفاعی و امنیتی را تا یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و - تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، منوط به پیش‌بینی اعتبار کامل برای طرح‌های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه بررسی این بند تبصره‌ای را به آن الحاق کردند که بر اساس آن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هرساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

انتهای پیام

کد N595295