در دستور كار مجلس قرار گرفت؛

گزارش کمیسیون بهداشت درباره طرح اصلاح قانون بیمه‌اجتماعی کارگران ساختمانی

مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح‌حمایت ‌ازآمران‌به‌معروف‌ و ناهیان‌ از منکر در دستوركار مجلس قرار می‌گیرد.

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح اصلاح ماده(5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا دقایقی بعد از آغاز صحن علنی مجلس محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه دستور کار صحن علنی  مجلس  را به شرح زیر قرائت کرد:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح‌الحاق‌موادی‌به قانون تنظیم‌بخشی‌از مقررات مالی دولت

- انتخاب دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (موضوع بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389)

- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح اصلاح ماده(5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح‌حمایت ‌ازآمران‌به‌معروف‌ و ناهیان‌ از منکر

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن

کد N595200