تمجید اتحادیه اروپا از روند انتخابات ریاست جمهوری تونس

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

ناظران اتحادیه اروپا روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تونس را خوب توصیف کردند اما شرایط انتخابات پارلمانی را بهتر دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، آنامی نلتس ایتبروک رئیس هیئت اتحادیه اروپا مسئول نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری تونس اعلام کرد: روند رای به شکل عالی بوده است و هیچ موردی از تخلف در روند انتخابات مشاهده نشده است.

وی افزود: روند انتخابات ریاست جمهوری خوب بود اما فضای حاکم بر انتخابات پارلمانی در ماه گذشته به مراتب بهتر بود.

از سوی دیگر منابع تونسی اعلام کردند: 99 درصد از حوزه های اخذ رای در موعد مقرر باز شده است.