گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/52

اولین دوجانبه کری و ظریف در وین برگزار شد

سیاست سیاست خارجی

مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری در وین آغاز شد .

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف برای پنجمین بار پشت میز مذاکره نشستند.

ظریف و کری پنجمین دیدار خود در دهمین دور مذاکرات را برای اولین بار بدون حضور کاترین اشتون برگزار کردند.

همزمان با این دیدار معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا نیز پشت میز مذاکرات دو جانبه نشسته اند .