بی بی سی خبر داد:

احتمال توافق سیاسی تا فردا /بروز نشانه های پیشرفت در مذاکرات

بین الملل ایران در جهان

شبکه بی بی سی از احتمال دستیابی طرفین مذاکرات هسته ای به "توافق سیاسی" تا روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی به نقل از یک منبع ایرانی از احتمال دستیابی ایران و گروه 1+5 به یک "توافق سیاسی" تا 24 نوامبر خبر داد.

در گزارش بی بی سی با اشاره به روند مذاکرات جاری در وین از بروز نشانه هایی از موفقیت در مذاکرات خبر داده شده و به نقل از یک منبع ایرانی آمده است که می توان تا قبل از 24 نوامبر به یک "توافق سیاسی" دست یافت.